פרופסור יוסף (יוסי) יונה

יונה נולד במעברת קריית עתה לזוג הורים שעלו מעיראק, שבה גדל עם הוריו וששת אחיו ואחיותיו. יונה שירת בחיל השריון בין השנים 1971-1974, שבמהלכן לחם בקרבות בחזית המצרית בקרבות התעלה.

את לימודי התואר הראשון בתחום הפילוסופיה, ההיסטוריה הכללית והאמנות העשה באוניברסיטת חיפה. הוא בעל תואר שלישי בפילוסופיה, אוניברסיטת פנסילבניה שבארה"ב. פרופסור יונה הוא איש סגל כיום במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון.

מחקריו של יונה עוסקים במגוון תחומים כגון פילוסופיה, סוציולוגיה, לימודי תרבות, ביקורת אמנות, חברה וכלכלה. פרסומיו כוללים כאלה העוסקים ברב-תרבותיות ושוויון הזדמנויות בחינוך ואף נאבק במסגרת פועלו במגמות ההפרטה והביזור במערכת החינוך הפוגעות לטענתו בשוויון ההזדמנויות בחינוך.

מחקריו בתחום הרב-תרבותיות מתמקדים בקשר בין היעדר הכרה תרבותית בקבוצות שונות בחברה הישראלית לבין הקצאה לא שוויוניות של משאבים.

פרופסור יוסי יונה מלווה את תיאטרון השחר מיום היווסדו.  הוא שותף בגיבוש האני מאמין שלו ששם לו למטרה לעסוק בהיסטוריה ובמורשת של קבוצות בחברה הישראלית שמורשתן לא נוכחת מספיק בשדה התיאטרון, בספרות ובזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית.

מדברי פרופסור יוסי יונה:

"חברה רב תרבותית נדרשת לעמול על טיפוחו של מרחב ציבורי משותף.

קבוצות חברתיות רבות מדירות לחלוטין את רגליהן מבתי התיאטרון המוסדיים. אחת הסיבות המרכזיות להיעדרותן נעוצה בכך שהן אינן תופסות את בתי התיאטרון ככאלה המקיימים דיאלוג פורה, פתוח ומכיל דיו עם המורשת התרבותית שלהן.

הדרך להפוך את התיאטרון למוסד תרבות רלוונטי וזמין עבור ציבור הולך וגדל היא לאמץ את הערך של רב תרבותיות כעיקרון שמנחה את פעילותו."