תרבות | אמנות | והצגות

"השחר-תיאטרון רב תרבותי" הינה עמותה רשומה שנוסדה על מנת ליצור מסורת תיאטרלית העוסקת בתרבות ובמורשות של קהילות יהודי ערב והמזרח תוך פיתוח שפה אמנותית ייחודית השואבת את השראתה מתרבויות אלו.

הצגת הביכורים של התיאטרון- "הבנות של אבא" זכתה לשבחים על הישגיה האומנותיים והמקצועיים ונכללת ברפרטואר תרבות לישראל וסל תרבות.

 

זהו סיפור של דור שלם שעלה לישראל בתקופה שלפני קום המדינה ואחריה. אנשים שהיו חלק מהתקומה והבנייה של מדינת ישראל. ואכן תיאטרון השחר באה לעולם מתוך רצון לתת מענה בשדה התיאטרון לתשוקה ההולכת וגוברת של רבים להכיר את סיפורי החיים של יהודים יוצאי מדינות ערב ולהתוודע למרקם החיים הייחודי ורב-פנים שלהם שהחל בארצות מוצאם ונמשך שנים רבות לאחר עלייתם לארץ. סיפורים אלה על מורכבותם הרבה לא זכו עד כה לביטוי נאות והולם בשדה התיאטרון.

תיאטרון השחר רב-תרבותי עובד בימים אלו על מחזה חדש,
פרטים בהמשך..

הבנות של אבא

ההצגה