הבנות של אבא


סיפורו המשפחתי של אליהו סייג ובנותיו פותח צוהר לעולמה של יהדות עיראק בשנים שקדמו לעלייתם לארץ. בעיצומו של חג השבועות תש"א (1941), על רקע עליית הנאציזם באירופה, פורץ פוגרום אכזרי ביהודי עיראק שנמשך שלושה ימים ומאז נקרא "הפרהוד" (ביזה/ שוד/ פוגרום). אליהו, כמו חלק גדול מהקהילה היהודית, מגיע להבנה כי זמנה של משפחתו בעיראק תם. 
50 שנה לאחר מכן, בימי מלחמת המפרץ, צוואתו של אליהו מהווה סלע מחלוקת בין בנותיו ומאלצת אותן לצאת למסע מצמרר אל עברן. סודות נחשפים לעיני נכדתו של אליהו ומביאים אותה להבנה עד כמה עברה של משפחתה רודף אותה עד היום. 

פרדס כץ רמת אביב

המחזה "פרדס כץ – רמת אביב" עוסק בחיפוש הזהות הישראלית, סיפור ההגירה השנייה כאן בתוך הארץ .
אחרי תלאות העלייה ההתנתקות ממדינה אחת וההתמודדות עם אחרת , מתחיל תהליך ההשתקה העצמית . תהליך של מחיקת הזהות כדי להיטמע בחברה החדשה .
התהליך לא עבד בדרך של מיזוג אלה בדרך של מחיקה שבעיקרה היגע מהשתקה חיצונית .
המחזה מטפל בתופעת ההשתקה דרך סיפורה של משפחה שעוברת מפרדס כץ לרמת אביב.
אלברט אבי המשפחה רוצה להיטמע להיקלט ולהבטיח עתיד טוב יותר לילדיו.
אך ברמת אביב של שנות השמונים, נתקלת המשפחה , בפער התרבותי הקיים בין החיים בתוך הבית לבין החיים מחוצה לו.

צבע המים

המחזה צבע המים הינו מחזה דרמה – קומית על עליית תימני כנרת.

בית המוטור