ראש המשפחה. איש עסקים,
אביהן של ג'ולי, מרים ומזל.
"המחתרת הזאת קמה בשביל להציל אותנו מטבח נוסף. שכחת איך רצחו לנו מאות יהודים? עד היום רשל מתעוררת בצרחות מהסיוטים.
עד היום שומעים את הזעקות שלהם בלילות"